KGDI

Kirkegårdsveien 3B

Eiendommen ble overtatt av KGDI Holding AS 01.09.2021.
Eiendommen består av to gnr/bnr: 503/368 (Hovedbygning, 2 etasjer av ~170 kvm BRA) og 503/399 (parkeringsplass).

Arendal

Bygningsmasse under utbedring

Utbedringene av bygningsmassen vil bli utført av 5G Entrepenør AS i samarbeid med underleverandører. Denne siden er ment som en informasjonskanal og vil bli oppdatert fortløpende under utbedring av bygningsmassen.

Eiendommen(e) er markert med gult omriss i kartet nedenfor. Se lokasjon i Google Map

01

I første fase vil fasade og uteområde med tilhørende parkeringsplass oppgraderes

Det er ikke planlagt endringer i selve fasaden på bygget, og utbedringer vil i all hovedsak dreie seg om overflatebehandling (murpuss, maling osv), bytte av fasadeplater / vinduer/ dører / belysning, opparbeiding av uteområde mm.

Parkeringsplassen vil bli asfaltert og tegnet opp, og det skal ordnes beplantning / bark i samarbeid med anleggsgartner.

Det tilrettelegges for fiber og intern spredning av internett. Dette vil bli lagt opp slik at leietagerne kan bestemme om de ønsker å betale for aksess som en tjeneste i bygget, eller om man ønsker å stå for disse tingene selv.

Fase 1 er planlagt sluttført rundt årsskifte 2021/2022.

02

Det er et ønske om leietagere som driver innenfor helserelatert virksomhet

Dersom vi ikke allerede har konkretisert fremdriftsplan med leietager ved inngang til fase 2, vil bygningsmassen annonseres i kjente kanaler (Finn / megler). Det vil bli oppfordret til å ta kontakt så tidlig som mulig ved interesse, da det vil være gode muligheter for å påvirke planløsning osv i dialog med oss.

Bygget består av to etasjer, og det er primært 2. etg som vil være tilgjengelig for leie / tilpasninger. Byggets 1. etg er pt tiltenkt Moonde AS (heleid datterselskap av KGDI Holding). Moonde AS er et nystartet selskap som utvikler og leverer programvare i helsesektoren. Dersom det dukker opp leietager som har behov for hele bygningsmassen kan vi revurdere lokalisering av Moonde AS. KGDI Holding har andre lokaler som kan vurderes for Moonde i så tilfelle.

Beskrivelse av fremdriftsplan for Fase 2 vil bli oppdatert fortløpende underveis i Fase 1.