KGDI

Eiendom

Vi er opptatt av å etablere gode relasjoner med leietakerne i gårdene vi leier ut.

ARENDAL SENTRUM

Vestregate 7

Vestregate 7 ble overtatt av KGDI Holding AS 01.10.2021. 

Bygget er i god teknisk stand og godt drevet gjennom mange år. Vi gleder oss til å ta over og fortsette å utvikle bygget fremover.

Vestregate 7, Arendal
ARENDAL

Kirkegårdsveien 3B

Kirkegårdsveien 3B ble overtatt av KGDI Holding 01.09.2021. 

Eiendommen består av to gnr/bnr: 503/368 (Hovedbygning, 2 etasjer a ~170 kvm BRA) og 503/399 (Parkeringsplass). Eiendommen er under utbedring.