KGDI

Vestregate 7, Arendal

KGDI Holding AS overtar eiendommen  01.10.2021.
Bygget er i god teknisk stand og godt drevet gjennom mange år. Vi gleder oss til å ta over og fortsette å utvikle bygget fremover.

til leie

Ledig areal I ARENDAL SENTRUM

2.etg i bygget er ledig pt, etasjen vil bli oppgradert før den blir lagt ut for leie. Det vil være muligheter for å påvirke planløsning osv i dialog med oss.

Etasjen er tidligere benyttet som tannlegekontor og det er lagt opp vann til behandlingsstoler i gulv osv. Det er inngang til etasjen på baksiden av bygget (på bakkeplan), rett til høyre når du går ut av parkeringshuset. Lokalet er slik sett lagt godt til rette for enkel parkering for pasienter/besøkende. Slik ting ser ut nå så vil det blir tilrettelagt for resepsjonsområde med tilhørende venteværelse.

Plantegninger osv vil bli utarbeidet kort tid etter overtagelse, er du interessert i lokalet oppfordrer vi deg til å ta kontakt så tidlig som mulig. Det er som sagt muligheter for å påvirke oppsett av planløsning.

Vestregate 7, Arendal

Fasade av bygget i Vestregate 7.